Cyberjuf, een jaar van digitaal avontuur en groei

Bijna vier ik dat Cyberjuf haar eerste jaar van bestaan heeft bereikt! Wat een reis is het geweest, vol met bekende en onbekende ontwikkelingen, nieuwe kansen en waardevolle connecties. Terwijl ik terugkijk op dit jaar wil ik graag enkele hoogtepunten delen en mijn dankbaarheid uitspreken aan al mijn gewaardeerde supporters.

Een Idee Geboren uit Passie: Bijna een jaar geleden, werd het idee van Cyberjuf geboren – een idee dat voortkwam uit een diepe passie om kinderen, jongeren veilig te helpen bij het navigeren door de complexe digitale wereld. Wat begon als een visie, werd al snel een realiteit. Medio november 2022 gaf ik, via Qrabbl, mijn eerste invallessen in het regulier basisonderwijs en inmiddels staat de teller al op bijna dertig!

Mediawijsheid en Digitale geletterdheid: In het contact met de scholen waar ik mijn invallessen mocht verzorgen kwamen de termen mediawijsheid en digitale geletterdheid veelvuldig naar voren. Tijdens mijn verdieping in deze onderwerpen kwam ik in contact met het Netwerk Mediawijsheid en de opleiding van Nationaal MediaCoach, die ik met groot succes heb mogen afronden in april 2023.

Ondersteuning voor Ouders en Opvoeders: tijdens en na afronding van de opleiding van Nationaal MediaCoach kreeg ik het idee dat de koers van Cyberjuf moest worden bijgesteld, enkel cyberweerbaarheid dekte de lading niet meer. Dit werd nog meer gevoed door de mooie opdracht die ik kreeg van Parell om een ouderavond op een basisschool te organiseren.  In de voorbereiding hierop, heb ik de ouderavond getest op een aantal vrienden met opgroeiende kinderen en zij waren allen enthousiast geraakt en beaamde het belang hiervan. Ook de ouderavond zelf was een succes met dezelfde vragen en behoeften.

Het is een feit dat er een generatiekloof is tussen de online opgroeiende jeugd en de offline opgegroeide ouders anderzijds. Ik merk, zie en lees dat veel ouders mediaopvoeding heel moeilijk en soms ingewikkeld vinden, waardoor er dagelijkse discussies zijn over de “schermpjes”. Als we kinderen goed willen begeleiden, zowel op school als thuis, dan moeten de ouders ook hierin helpen en ondersteunen. Daarom wil als Cyberjuf mijn focus ook op ouders en opvoeders gaan leggen om hen via ouderavonden, webinars en sociale media, praktische handvatten te bieden voor het creëren van een veilige online omgeving voor hun kinderen en jongeren.

Verbondenheid in de Digitale Wereld: Het afgelopen jaar heeft ook in het teken gestaan van verbinding met andere professionals die dezelfde of soortgelijke missie hebben. Het bijwonen van de Mediawijsheid Netwerk Experience #MNX23 was een echte eyeopener, maar ook om het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid te mogen dragen als Cyberjuf is echt een hoogtepunt.

Een Leerzame Reis: Het afgelopen jaar was niet alleen een succesverhaal, maar ook een leerzame reis. Ik heb veel geleerd van de ervaringen op school, gelezen, geluisterd naar podcasts en webinars bekeken. Ook heb ik voor het eerst een eigen website gemaakt en opnieuw gemaakt, nadat ik hem zelf uit de lucht had gehaald, en als eigen ondernemer van alles administratief natuurlijk moeten opzetten en bijhouden. 

Dankbaarheid: Ik wil mijn oprechte dankbaarheid uitspreken aan iedereen die mij heeft gesteund gedurende dit jaar –  klanten, partners, volgers en degenen die in mij geloven. Jullie hebben deze reis mogelijk gemaakt en ik kijk ernaar uit om nog vele jaren door te gaan.

Op Naar de Toekomst: Terwijl ik terugkijk op het afgelopen jaar, kijk ik ook vol enthousiasme naar de toekomst. Wie mij een beetje kent, weet dat ik vastberaden ben om het werk voort te zetten, om nog meer ouders, opvoeders, professionals en kinderen te bereiken en hen te helpen gedijen in de digitale wereld! Ik heb nog genoeg plannen in het vat om de komende tijd over jullie uit te spreiden. Hou me, vooral online, in de gaten!

www.cyberjuf.nl