Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid betekent dat je op een effectieve, veilige en verantwoorde manier met digitale technologieën kunt omgaan. Het omvat verschillende vaardigheden en kennis, zoals begrijpen hoe computers en internet werken, informatie zoeken en beoordelen, online kunt communiceren en jezelf en anderen kunt beschermen tegen online gevaren, zoals cybercriminaliteit en misinformatie.

Kort gezegd: digitale geletterdheid helpt je zelfverzekerd en kritisch te navigeren in de steeds groeiende digitale wereld om je heen en bestaat uit deze vier elementen:

information, info, tips-1481584.jpg


Informatie- vaardigheden

Informatievaardigheden verwijzen naar een set competenties die mensen in staat stellen om effectief en efficiënt informatie te vinden, te evalueren, te gebruiken en te delen.

In het digitale tijdperk zijn informatievaardigheden onmisbaar om kennis en inzichten te halen uit de overvloedige informatiebronnen.

artificial intelligence, brain, think-4469138.jpg


Computational thinking

Computational thinking houdt in dat je leert denkvaardigheden en strategieën te gebruiken om complexe problemen stapsgewijs op te lossen en taken efficiënt uit te voeren. 

Computational Thinking is buitengewoon waardevol in het dagelijks leven om doelgericht te kunnen werken.

laptop, computer, portable-2298286.jpg

ICT -
basisvaardig-heden

ICT basisvaardigheden  leren je bijvoorbeeld hoe je een computer effectief gebruikt, informatie vindt op het internet en documenten maakt met programma’s. 

Het is als een digitale gereedschapskist, waardoor je vol vertrouwen en met gemak in de online wereld leert navigeren.


Mediawijsheid

Mediawijsheid omvat een combinatie van kennis, vaardigheden, houding en gedrag, waardoor mensen effectief gebruik kunnen maken van diverse soorten media, betrouwbare informatie kunnen onderscheiden van misleidende inhoud en bewuste keuzes kunnen maken bij het verwerken en delen van informatie.

“Digitale geletterdheid is niet alleen weten hoe je op de juiste knoppen moet drukken; het gaat er ook om te begrijpen waarom je die knoppen indrukt en wat de gevolgen zijn van je acties in de digitale wereld.”

Cyberjuf