Hoezo bestaat er in Nederland GEEN leeftijdsgrens voor sociale media?

Ik ben verbaasd over het zoveelste bericht dat ik lees waarin dit beweerd wordt. Nota bene ook nog van een collega-MediaCoach. Waarom heeft de Christen Unie vorig jaar voorgesteld om de leeftijdsgrens voor sociale media te verhogen naar 15 jaar, terwijl die in Nederland gewoon al op 16 jaar ligt? Waarom schrijven ze dit of schrijven ze elkaar maar na? Eigenlijk vind ik dit ook een vorm van het verspreiden van nepnieuws, daarom wil ik dat met deze blog even rechtzetten.

Op basis van artikel 8 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het toegestaan om de persoonsgegevens van een kind te verwerken als het kind minimaal 16 jaar oud is, wanneer het gaat om een rechtstreeks aanbod van diensten van de informatiemaatschappij. Onder diensten van de informatiemaatschappij vallen onder andere: apps, online games, webwinkels en sociale media, maar ook als persoonsgegevens van kinderen worden gebruikt voor marketingdoeleinden of om persoonlijkheids- of gebruikersprofielen op te stellen.

Lidstaten kunnen ervoor kiezen om een lagere minimumleeftijd in te stellen, maar deze mag niet lager zijn dan 13 jaar. Nederland heeft hiervoor niet gekozen. Dat blijkt ook uit artikel 5 Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). België is hier wel van afgeweken en hanteert de leeftijdsgrens van 13 jaar.

In de ouderavonden die ik geef haal ik deze leeftijdsgrens van 16 jaar die in Nederland geldt ook vaak aan. Ik merk dat veel ouders hiervan niet op de hoogte zijn. Daarbij geef ik aan dat deze leeftijdsgrens er niet voor niets is. Kinderen komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met geweld, seks, grof taalgebruik en verschillende challenges. Ze worden hier ook echter slachtoffer van, zoals blackout challenge, chroming, dagcrème en andere gezichtsproducten challenge, maar ook van sexting, sextortion en grooming.

Ouders houden vaak wel rekening met de kijkwijzer op TV en de PEGI leeftijd op games, maar de leeftijdsgrens van sociale media wordt massaal overschreden. Het zijn tenslotte de ouders of voogden die de toestemming verlenen om vóór de leeftijd van 16 jaar een account op social media aan te maken. De sjoemelaars met geboortedata daar gelaten.

Daarnaast zijn er steeds meer onderzoeken naar de mentale gezondheid van kinderen in de relatie tot sociale media. Deze week is het de week van de mentale gezondheid. Uit de laatste cijfers van de monitor mentale gezondheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat 26,1 procent van de leerlingen in groep 8 van de basisschool, in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar, mentale problemen had in de afgelopen 6 maanden. Dit zijn bijna 8 leerlingen in een klas van 30 leerlingen.

Bij de leerlingen in het voortgezet onderwijs, in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar ligt het percentage van mentale problemen had in de afgelopen 6 maanden op 30,5 procent. Tien leerlingen per klas.

Mijn bedoeling is niet om angst te zaaien met deze cijfers, maar om bewustwording te creëren bij ouders en opvoeders, zodat we inzien dat er een hele belangrijke taak voor ons ligt om onze kinderen en jongeren goed online en mentaal te begeleiden. Dit houdt ook het stellen van grenzen en het maken van goede afspraken. De online wereld is zo gemaakt dat het de bedoeling is dat we blijven turen en scrollen. Wij als ouder hebben de taak om onze kinderen daarbij te helpen en te begeleiden naar de offline wereld, waarin nog veel meer te ontdekken en te leren valt. Online vaardigheden beginnen offline zeg ik vaak. In een volgende blog zal ik daar meer over vertellen.

Mocht je de genoemde onderwerpen nog niet kennen, blijf mij volgen, ik leg het graag aan je uit.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *