Cyberweerbaarheid

superhero, girl, speed-534120.jpg

Cyberweerbaarheid betekent dat mensen in staat zijn zichzelf te beschermen tegen dreigingen op het internet en veilig en verantwoordelijk gebruik kunnen maken van digitale technologieën. 

Het draait om het begrijpen van de risico’s die komen kijken bij het gebruik van internet, computers, smartphones en andere digitale apparaten, en het nemen van maatregelen om zichzelf te beschermen tegen mogelijke gevaren. Met cyberweerbaarheid kunnen mensen dus beter omgaan met digitale gevaren en hun persoonlijke informatie en online activiteiten veiliger houden.

Cyberweerbaarheid richt zich op de volgende onderwerpen:

question, brain, ideas-2004314.jpg


Bewustwording

Bewustwording helpt mensen om verdachte activiteiten op te merken en mogelijke risico’s te vermijden. Ook weet je hoe je moet handelen als je slachtoffer bent geworden van internetcriminaliteit.

Je weet wat de verschillende cyberdreigingen zijn, zoals: phishing, malware, identiteitsdiefstal en sociale manipulatie.

Je vermijd het klikken op verdachte links, het downloaden van onbekende bestanden en het openen van ongevraagde e-mailbijlagen om te voorkomen dat verkeerde software wordt geïnstalleerd.

fbi, police force, surveillance-3026206.jpg

Informatie
veiligheid

Informatieveiligheid zorgt ervoor dat je de toegang tot persoonlijke accounts beschermd, zodat onbevoegde geen toegang kunnen krijgen tot jouw gegevens en informatie.

 Het gebruik van sterke, unieke wachtwoorden voor verschillende online accounts en het activeren van extra beveiligingsmaatregelen, zoals tweestapsverificatie is een belangrijk onderdeel van informatieveiligheid. 

Ook het regelmatig bijwerken en updaten van software en apps  zorgen ervoor dat je digitale apparaten veilig blijven functioneren.

 

gdpr, privacy, europe-3518254.jpg

Privacy bescherming

Informatieve privacy is een grondrecht en gaat over het beschermen van personen bij het verwerken van hun persoonlijke informatie. De verwerking van gegevens mag geen schade toe brengen aan mensen en dient hun rechten en vrijheden te respecteren. 

Mensen hebben het recht om te bepalen wie toegang heeft tot hun persoonlijke gegevens, hoe die gegevens worden verzameld, gebruikt, gedeeld en opgeslagen.

Beperk de hoeveelheid persoonlijke informatie die je online deelt, om te voorkomen dat deze in verkeerde handen vallen.

weigh up, plus, minus-2856321.jpg


Ethiek

Ethiek betekent dat bij het ontwerpen en gebruiken van technologieën en online diensten rekening gehouden moet worden met wat juist en verantwoord is.

Het gaat erom dat gebruikers eerlijk behandeld worden en manipulatieve technieken die  gedrag beïnvloeden worden vermeden.

Als ethische overwegingen centraal staan, wordt een positieve en verantwoorde digitale omgeving bevorderd, waarin iedereen eerlijk en respectvol wordt behandeld en waar technologie bijdraagt aan het welzijn van mensen.

“Wettelijke privacyregels bieden het kader, maar ethiek is de kleur die het respect voor individuele rechten en waarden schildert in de digitale wereld.”

Cyberjuf